Unia Europejska

Umowa o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-2722/20-00
Tytuł projektu: ,,Wdrożenie innowacyjnej technologii druku offsetowego z zabezpieczeniem
antyseptycznym”
Cel projektu: Wdrożenie technologii produkcji wyrobów poligraficznych z zabezpieczeniem
antyseptycznym.
Nazwa programu, z którego udzielono wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje
technologiczne
Całkowita wartość projektu: 2 250 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 237 500,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.03.2022

Kontakt

Napisz, zadzwoń lub po prostu wypełnij poniższy formularz:

  Dział obsługi klienta

  Drukarnia MISIURO Sp. z o.o.

  ul. Gdańska 29
  80-518 Gdańsk
  NIP: 9571153109
  REGON: 524063012

  Opiekunowie klienta facebook.com/Misiuro/